TEMA 3: HIDUP BERMASYARAKAT

TAJUK: HORMATI HAK ORANG LAIN

 • Setiap anggota masyarakat perlu mengamlkan sikap bertolak ansur dan menjaga kepentingan bersama
 • Hak setiap individu perlu dihormati terutama dalam kalangan pelbagai kaum
 • Sikap menghormati hak orang lain boleh mewujudkan persefahaman dan keharmonian antara kaum

ASPEK PENTING DALAM HIDUP BERMASYARAKAT

Menghormati perbezaan individu

 • Faktor keturunan
 • Latar belakang ekonomi
 • Keupayaan fizikal
 • Baka
 • Persekitaran tempat tinggal
 • Agama
 • Asuhan keluarga

Menghormati pendapat orang lain

 • Setiap anggota masyarakat berpeluang menyuarakan pendapat
 • Pendapat yang membina boleh diterima pakai

Menghormati kebolehan dan bakat oarng lain

 • Potensi dan bakat  setiap orang berbeza
 • Masing-masing mempunyai peranan penting
 • Membantu seseorang membentuk identiti diri

Menghormati hak orang lain

 • Berbincang dan membidas hujah dengan sopan
 • Memberi atau menyuarakan pendapat melalui saluran yang betul

KEPENTINGAN MENJAGA HAK ORANG LAIN      

 • Mewujudkan perpaduan dan keharmonian antara kaum
 • Mengelakkan perselisihan faham antara kaum
 • Memberi peluang kepada seseorang untuk memberi pendapat
 • Menggelak berlaku penindasan dan penganiayaan
 • Menjaga sensitiviti kaum dan perasaan orang lain
 • Membolehkan seseorang mengembangkan bakat dan kebolehan.

MEMUPUK SEMANGAT KEKITAAN

 • Semangat kekitaan dimiliki oleh seseorang dikaitkan dengan masyarakat setempat

PERPADUAN DAN PEMUAFAKATAN

 • Berbaik-baik dengan jiran
 • Membantu jiran ketika kecemasan
 • Menghormati budaya pelbagai kaum

Kebajikan dan keselamatan       

 • Menjamin keselamatan setempat
 • Cth: rukun tetangga
 • Menjaga kebajikan anggota masyarakat
 • Cth: Jabatan Kebajikan Masyarakat
 • Menjaga keharmonian
 • Cth: PDRM,bomba,RELA

Advertisements

2 thoughts on “TEMA 3: HIDUP BERMASYARAKAT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s